Peergroep

 

Dolfijnpeergroep Schaijk en Reek

Vanuit het ondersteuningsplatform Land van Cuijk is er een helder beleid voor (hoog)begaafde leerlingen geformuleerd. Belangrijkste uitgangspunt is dat dit zo thuisnabij en geïntegreerd mogelijk moet zijn.

De besturen van IPO (Invitare, Peelraam en Optimus) vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 4, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, de mogelijkheid krijgen om in een peergroep geplaatst te kunnen worden. In deze peergroep zal een onderwijsaanbod gegeven worden dat aansluit bij de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. De naam 'peergroep' is gekozen omdat het ontmoeten van peers immers een belangrijke reden is om deze groepen te formeren.

Naast het peercontact, vinden de IPO-besturen het noodzakelijk om scholen/leerkrachten te professionaliseren zodat ze beter toegerust worden om in hun eigen school en klas tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.  

Dit betekent het volgende:

  • 75% van de tijd zal worden besteed aan peergroup-bijeenkomsten en 25% aan de begeleiding van de scholen. Deze tijd zal de peergroepleerkracht besteden aan de begeleiding van de scholen.
  • Tot de pauze zal het programma in de peergroep op gelijke wijze als voorheen gegeven worden. Het projectonderdeel zal er anders uit gaan zien. Er zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de projecten waarmee de kinderen op hun eigen school bezig zijn. Samen met de leerlingen wordt er gezocht naar passende hogere orde denkopdrachten, waaraan ze ook op hun eigen school kunnen werken. 

 

De Dolfijnpeergroep is gevestigd in Basisschool Den Omgang in Schaijk 

Op donderdagmorgen (8:30-11:45 uur)

Leerkracht:  Mirjam Wingens ( Specialist Hoogbegaafdheid / begaafd & speciaal) 

Emailadres: m.wingens@optimusonderwijs.nl  

Meer informatie is te vinden op de website van de dolfijnpeergroepen.