Missie en Visie

Missie (waarom zijn we er?)

Wij, als team van basisschool Den Omgang, helpen onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien, zodat ze vol zelfvertrouwen, enthousiasme en met een rugzak vol kennis, nieuwe uitdagingen in hun leven aan durven gaan.

Visie (hoe willen we dit bereiken?)

Wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en zelfbewust worden, door ze vrijheid te geven, maar ook grenzen te stellen. We laten onze leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig zaken ontdekken, zonder dat ze in deze ontdekkingstocht alleen staan. ‘Loslaten waar het kan, aan de hand nemen waar het nodig is’.

Om deze missie en visie te kunnen bereiken, vinden wij het belangrijk dat we op een bepaalde manier te werk gaan, namelijk:

  • Samen: wij gunnen onze leerlingen het beste en kunnen dat alleen bereiken door als collega’s een sterk team te vormen en door goed met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers samen te werken.
  • Respectvol: wij gunnen onze medewerkers, leerlingen en hun ouders (verzorgers) een prettige leer- en werkomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en hun ideeën, zorgen en onzekerheden kunnen uiten.
  • Prikkelend: wij geloven in de eigen kracht van onze leerlingen en willen deze kracht zoveel mogelijk stimuleren door hen zelf te laten bijdragen aan hun leerproces en rekening te houden met hun talenten en interesses.