Leerlingen

Samenwerking

Den Omgang is een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op onze school is actief leren en werken. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in ons onderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Effectiviteit

Het onderwijs op Den Omgang is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Uitgangspunt is het schoolse leren doelmatiger te maken: de inspanningen die leerlingen en leerkrachten leveren moeten resultaat opleveren, in de breedste zin. Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is waarom bepaalde zaken gedaan (moeten) worden, wat de doelstellingen zijn.

Reflectie

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. In het rooster is ruimte opgenomen waarin de leerling met de leerkracht in gesprek gaat over hoe het werk verloopt. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.