Ouderraad

 

Ondersteuning van de school

Samen verantwoordelijk

School is verantwoordelijk voor het aanbod van het onderwijs, ouders kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te helpen bij het organiseren van activiteiten voor de leerlingen, denk daarbij aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de Koningsspelen en natuurlijk de Uit-je-Kunstdag. 

De Ouderraad speelt ook een belangrijke rol in het vinden en aansturen van de groepsouders.Voor de activiteiten die worden georganiseerd, is vaak extra hulp nodig. Via de nieuwsbrief Per Omgaande worden oproepen geplaatst, waarna u zich kunt aanmelden. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld!

Bent u die enthousiaste ouder/verzorger die de school nog leuker en interessanter wil maken voor onze kinderen? Dan is de Ouderraad wellicht op zoek naar u! Heeft u interesse om deel te nemen in de Ouderraad, dan willen we u vragen dit via or.denomgang@optimusonderwijs.nl of via één van de huidige OR-leden kenbaar te maken.

Samenstelling van de Ouderraad

  • Kayleigh van der Linden (voorzitter)
  • Cindy Ankone secretaris)
  • Annette Otjens (penningmeester)
  • Majori Schuts
  • Christa Bisschop
  • Caroline Maassen

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan uw kind wordt bekostigd vanuit het ministerie. Die bekostiging voorziet niet in de extra zaken (zoals hierboven genoemd). Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de Ouderraad een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders. Deze gelden worden door de penningmeester van de Ouderraad beheerd. Via de Per Omgaande ontvangt u elk jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 35,- per kind per schooljaar, ongeacht het aantal kinderen per gezin. Leerlingen die tot de herfstvakantie instromen betalen € 23,- (excl. schoolreisje).