Buitenschoolse opvang (BSO)

Bent u op zoek naar een fijne en vertrouwde plek voor de opvang van uw kind?

Wij werken samen met AVEM Kinderopvang. In de directe omgeving van onze school bevinden zich twee BSO’s van AVEM Kinderopvang, BSO Ukkepuk en BSO DAW.

Hier kunt u gebruik maken van voorschoolse en naschoolse opvang. Aanvullend kun je bij AVEM Kinderopvang ook gebruik maken van opvang in vakanties en op studiedagen.Met een enthousiast team van pedagogisch medewerkers biedt AVEM Kinderopvang verschillende activiteiten buiten schooltijd, met voldoende ruimte voor uw kind om vrij te spelen.

In schoolvakanties wordt er dagelijks een sprankelend en veelzijdig activiteitenprogramma georganiseerd binnen en buiten de BSO.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van AVEM Kinderopvang www.avem-kinderopvang.nl. Tevens vindt u daar het digitale inschrijfformulier.