Leerlingenzorg

 

Mens met lef!

Daltononderwijs past bij iedereen

Daltononderwijs streeft er naar dat elk kind zich optimaal ontwikkelt binnen zijn mogelijkheden, zowel op leeropbrengsten als op persoonlijke ontwikkeling. Een mens met lef! Soms loopt de ontwikkeling probleemloos, soms is er een belemmering die we samen (kind - leerkracht - ouders) op moeten lossen. 

 

Contact met ouders én kind

Aan de basis van het leren staat VERTROUWEN. Om dit op te bouwen en vast te houden, werken we met oudergesprekken 'op maat'. Aan het begin van het schooljaar wordt u, samen met uw kind (vanaf groep 5), uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dan worden de verwachtingen naar elkaar uitgesproken en afspraken gemaakt. Hoe vaak is er contact, op welke manier? In het portfolio worden de vorderingen van het kind bijgehouden. Dit gaat drie keer per jaar mee naar huis. Vanaf schooljaar 2017 - 2018 werken we niet meer met vaste tijden voor 10-minutengesprekken, maar worden per kind afspraken gemaakt over de contactmomenten. Elk kind heeft een eigen mentorleerkracht, waar u de gesprekken mee heeft. 

 

Afstemming van het leerstofaanbod

De meeste kinderen kunnen prima uit de voeten met de leerstof zoals die wordt aangeboden. Dat aanbod gebeurt bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) op 3 niveaus: aanpak 1 voor de kinderen die extra instructie nodig hebben, aanpak 2 voor de leerlingen die zich volgens de gemiddelde verwachting ontwikkelen en aanpak 3 voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Onze leerkrachten bekijken samen met de Intern Begeleider welke aanpak het meest geschikt is voor elk kind bij elk vakgebied en dit wordt met de ouders en het kind besproken. Soms komt het voor dat een kind behoefte heeft aan extra aandacht voor een vakgebied of voor de persoonlijke ontwikkeling. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor extra ondersteuning door onze gespecialiseerde leerkracht, vanuit de middelen die het samenwerkingsverband 30.06 beschikbaar stelt. 

Optimus heeft voor de kinderen die aan de extra uitdaging die wij bieden niet voldoende hebben een eigen peergroep (voor groep 4, 5, 6, 7 en 8). De peergroep draagt bij aan passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en geeft deze leerlingen de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten en met hen samen te werken. U leest meer over onze zorg aan leerlingen in onze  schoolgids (hoofdstuk 5). 

Mocht u specifieke vragen hebben over de leerlingenzorg op Den Omgang, neemt u dan contact op met onze Intern Begeleider Ilse Joosten (i.joosten@optimusonderwijs.nl).