Medezeggenschapsraad

Behartiging van belangen

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is er om mee te denken met de school, zodat er goede beslissingen genomen worden voor personeel, ouders en kinderen en behartigt hun belangen.
De MR praat, denkt en beslist mee met de directie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de begroting en de beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, vakanties, personeelsformatie, veiligheid of schoolplan.
Voor heel wat belangrijke beslissingen is de school verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen, namelijk:

 • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.
 • Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
 • Beslissingen waarover de schoolleiding de MR moet informeren.
 
In de MR van Den Omgang zitten drie leerkrachten en drie ouders en bestaat momenteel uit:
 • Jorien van der Leest
 • Mieneke Dekkers
 • Daphne Dollevoet
 • Janneke van Castere (voorzitter, ouder)
 • Karen Steenhuisen (secretaris, ouder)
 • Miriam Verstegen (ouder)

Wilt u bepaalde onderwerpen besproken hebben binnen de MR? Neem dan contact op met de MR via:  mr.denomgang@optimusonderwijs.nl. U kunt ook altijd één van de MR leden aanspreken om over een bepaald onderwerp of vraagstuk van gedachte te wisselen.
 
Wilt u een vergadering van de MR bijwonen dan bent u altijd van harte welkom als toehoorder. De vergaderdata staan in het jaarrooster en op de website www.bsdenomgang.nl en beginnen om 19.30 uur. Bij de MR vergaderingen is ook altijd de directeur aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn voor schooljaar 2020-2021 op de volgende data:
 • Maandag 14 september 2020
 • Maandag 16 november 2020
 • Woensdag 13 januari 2021
 • Maandag 29 maart 2021
 • Maandag 31 mei 2021
 • Woensdag 30 juni 2021

Agenda

Kalender
<
Mei
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Eerstkomende activiteiten: